+46 733 220 260 info@buildwell.se
Välj en sida

Källan till kunskap och komponenter, för bra hus att må bra i.

Build Well är experter på passivhus och energieffektivt byggande. Som arkitekter och ingenjörer kan vi bland annat erbjuda rådgivning, samordning, planering och projektering av klimatskalets delar. I samarbeten med internationellt ledande varumärken är vi en komplett leverantör av certifierade komponenter till skolor, villor, kontor, bostäder, slott och kojor.

Fönster
Glaspartier
Dörrar
Takfönster
Solavskärmning
Lufttäthet
…och mer